Ekal-methode, live toezicht

Heitoezicht middels de Ekal-methode

Onze machines zijn uitgerust met Ekal. Dit systeem levert tijdens het heien gedigitaliseerde heiresultaten op die direct naar de back office worden gestuurd. Hiermee wordt het heiproject van begin tot eind nauwkeurig begeleid. Betrouwbare en gedetailleerde metingen worden on-the-spot gedaan en alle heiresultaten zijn direct zichtbaar. Het gehele heiproces, controle van draagkracht, wordt live gevolgd door deskundigen. Op deze manier kan er direct ingesprongen worden bij eventuele calamiteiten en kunnen we de gewenste kwaliteit waarborgen.

De EKAL®-methode is toepasbaar in hydraulische en dieselblokken.

Contact

    Naam

    E-mail

    Tel nr.

    Bericht

    Voor een stevig fundament.